เกี่ยวกับเราAboutus

รอยัล สวัสดี เป็นบริษัทในเครือ PMG ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในการช่วยให้ความรู้ผู้ประกอบการรายเล็กของไทยทั่วประเทศในการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมาตั้งแต้ปีพ.ศ. 2544

จากประสบการณ์การทำงานกับผู้ประกอบการ SME และ OTOP มาอย่างยาวนาน เราได้สัมผัสสินค้าไทยดีๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ สินค้าแต่ละชิ้นมีเรื่องราวความเป็นมาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์ มันคือตัวแทนของความเป็นไทยที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

แต่ค่านิยมไทยๆที่ “เห่อของนอก” ประกอบกับปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ การออกแบบที่ไม่โดนใจผู้บริโภค และความไม่เชี่ยวชาญด้านการตลาดทำให้สินค้าไทยเปรียบเสมือนเพชรดิบที่ยังขาดการเจียรนัย

รอยัล สวัสดี ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ที่ได้สร้างชื่อเสียงไปแล้วทั่วโลก ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพ การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ เพื่อร่วมกันเจียรนัยเพชรเม็ดนั้น ให้พร้อมจรัสแสงเป็นสินค้าไทยระดับพรีเมี่ยม ที่คนไทยอยากใช้ และคนต่างชาติต้องซื้อ

สัญลักษณ์ของรอยัล สวัสดีคือลายประจำยามอันเป็นลายพื้นฐานเบื้องต้นของจิตรกรรมไทย ลายเส้นอันอ่อนช้อยประดุจกลีบบัวสี่กลีบบรรจบกันบนฐานแห่งความสมดุล ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดให้วิจิตรบรรจงต่อไปได้ไม่สิ้นสุด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการต่อยอดสินค้าที่มีจิตวิญญาณของความเป็นไทย ให้เกิดความวิจิตรงดงามอย่างไร้ที่ติ จนคนต่างถิ่นไม่อาจไม่ซื้อได้ และพลิกภาพลักษณ์ “ของบ้านๆ ถูกๆ” ที่ทำให้คนไทยไม่อยากซื้อของที่ “Made in Thailand” ให้กลายเป็นสินค้าแห่งความภาคภูมิใจที่คนไทยอยากใช้ อยากเป็นเจ้าของ

กระบวนการของเราเริ่มตั้งแต่การคัดสรรสินค้าจนถึงการจำหน่ายปลายทางด้วยหลักเกณฑ์

“สุดยอดสินค้าไทย  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างคุณภาพอินเตอร์  นำเสนอทั่วโลก”

สินค้าของ รอยัล สวัสดี แบ่งเป็นสามกลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งและของใช้ในชีวิตประจำวัน

โปรดมั่นใจว่า เมื่อท่านซื้อสินค้า รอยัล สวัสดี ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ไทยที่ดีที่สุด และมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อสืบทอดสุดยอดของภูมิปัญญาไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Royal Sawasdee is a subsidiary of PMG (People Media Group), a company with a long track record in educating Thai SMEs (Small & Medium Enterprises) nationwide in their business development, and helping them access both domestic and international markets since 2001.

From our long experience in working with SMEs and OTOP (One Tambon One Product) entrepreneurs, we have witnessed many good Thai products originated from local wisdom all over the country. Each product has its own unique history with strong tie to local community’s culture and way of life. Each is the representation of “Thainess” passed down from generation to generation.

However, a Thai value that “prefer overseas products”, coupled with uneven quality, outdated design and inexperience in marketing, has resulted in an image of an “unpolished diamond” for many local products.
To resolve this issue, Royal Sawasdee has cooperated with many reputable national experts to polish  these uncut diamonds. The process involves quality improvement, product design and packaging together with branding and marketing. Together, we want to polish that uncut diamond, so that it would be sparkling as  “Premium Thai products” that Thais want to use and foreigners want to buy.

The symbol of Royal Sawasdee is a traditional Thai drawing called “Prajam Yam” pattern, It has four petals like those of a lotus flower based on a symmetric circle in the middle, and from that basic pattern, an artist can continue to add-on an indefinite sophisticate pattern. The drawing symbolizes our determination to continue improving products with “Thai soul” to become a sophisticate high value product that become a “must buy” for visitors from foreign land. We want to change the image of “cheap, low quality” products that make Thai loathing “Made in Thailand”, to become the products of pride that Thais want to use and own.

Our work starts from a tough selection process to its final distribution channel with the following principles:
*The best of Thai products  *Utilizing local community wisdom *Branding with international quality *Distribution Worldwide 
Royal Sawasdee has 3 product categories, namely: Food Products, Health & Beauty Products, Decoration & Life Style Products.
Please be assured that when you buy a Royal Sawasdee product, you have bought the best quality Thai product, and have contributed to Thai local community, so that they can continue their existence with dignity, and continue to pass on local wisdom from this generation to the next sustainably.