สัญลักษณ์LOGO

สัญลักษณ์หรือ Logo มาจากคำเต็ม Logotype หมายถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายตัวแทนหรือสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกถึงประเภทรูปแบบหรือรูปลักษณะของสิ่งที่เป็นเจ้าของโดยผ่านขบวนการทำงานด้านศิลปะต่างๆเริ่มตั้งแต่การวางรูปแบบความหมายหน้าตารูปลักษณ์มีที่มาที่ไปและอื่นๆ

สัญลักษณ์หรือ Logo เป็นการเน้นดึงเอาจุดเด่นของสิ่งนั้นๆออกมานำเสนออธิบายความหมาย ใคร(Who) อะไร(What) อย่างไร(How) และลึกลงไปถึงเมื่อไหร่(When) สู่สาธารณชนให้รับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โลโก้ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

  • สามารถอธิบายสิ่งที่จะสื่อสารได้
  • จดจำง่าย เป็นเอกลักษณ์
  • ถึงแม้จะเปลี่ยนสีขาว ดำ แต่ยังคงสื่อสารได้ ไม่ผิดเพี้ยน
  • ควรเลือกใช้สีประมำณ 2-3สีเท่านั้น
  • ไม่มีปัญหาเรื่องขนาด แม้จะย่อขนาดเล็ก

นักออกแบบของเราใช้หลักการออกแบบสัญลักษณ์หรือ Logo ซึ่งเน้นให้เกิดการที่จดจำได้ง่ายและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

สัญลักษณ์หรือ Logo มาจากคำเต็ม Logotype หมายถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายตัวแทนหรือสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกถึงประเภทรูปแบบหรือรูปลักษณะของสิ่งที่เป็นเจ้าของโดยผ่านขบวนการทำงานด้านศิลปะต่างๆเริ่มตั้งแต่การวางรูปแบบความหมายหน้าตารูปลักษณ์มีที่มาที่ไปและอื่นๆ

สัญลักษณ์หรือ Logo เป็นการเน้นดึงเอาจุดเด่นของสิ่งนั้นๆออกมานำเสนออธิบายความหมาย ใคร(Who) อะไร(What) อย่างไร(How) และลึกลงไปถึงเมื่อไหร่(When) สู่สาธารณชนให้รับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โลโก้ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

  • สามารถอธิบายสิ่งที่จะสื่อสารได้
  • จดจำง่าย เป็นเอกลักษณ์
  • ถึงแม้จะเปลี่ยนสีขาว ดำ แต่ยังคงสื่อสารได้ ไม่ผิดเพี้ยน
  • ควรเลือกใช้สีประมำณ 2-3สีเท่านั้น
  • ไม่มีปัญหาเรื่องขนาด แม้จะย่อขนาดเล็ก

นักออกแบบของเราใช้หลักการออกแบบสัญลักษณ์หรือ Logo ซึ่งเน้นให้เกิดการที่จดจำได้ง่ายและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน