หลักการออกแบบและการสร้างแบรนด์ของเราหลักการออกแบบและการสร้างแบรนด์ของเรา

ด้วยหลักการ “ออกแบบเพื่อสร้างความแตกต่าง” หัวใจในการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราคือ “ต้องแตกต่าง  ต้องดีกว่า  ต้องโดนใจ ต้องชัดเจน”

กระบวนการสร้างความแตกต่างเริ่มจากการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (สร้างแบรนด์)

การออกแบบหมายถึงทุกๆแง่มุมของความประณีต พิถีพิถัน ที่ทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมา ไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ เป็นทั้งชื่อเสียงและแก่นแท้ของแบรนด์ เป็นทั้งเปลือกนอกและเนื้อใน เป็นทั้งสิ่งที่อยู่ภายในและฉลากที่แสดงอยู่

ในการสร้างแบรนด์ เราพยายามสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ โดยสื่อความหมายของแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคในสี่ระดับคือ รูปลักษณ์ (หน้าตาภายนอกเพื่อการจดจำ) คุณประโยชน์ (ให้ประโยชน์ที่จับต้องได้)  คุณค่า (ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์นั้น) และบุคลิกภาพ (ให้บุคลิกภาพนั้นแก่ผู้ใช้แบรนด์)

องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์ของเรามีสี่อย่างคือ

ผลงานของนักออกแบบของเราได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการวางตำแหน่งแบรนด์ (Positioning) ในใจของผู้บริโภคเพื่อที่จะบอกว่าแบรนด์นี้ เป็นแบรนด์ของอะไร และเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญ ในการโฆษณาหรือบอกกล่าว เพื่อตอกย้ำความคิดของผู้บริโภค และการตอบสนองจากผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์

ด้วยหลักการ “ออกแบบเพื่อสร้างความแตกต่าง” หัวใจในการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราคือ “ต้องแตกต่าง  ต้องดีกว่า  ต้องโดนใจ ต้องชัดเจน”

กระบวนการสร้างความแตกต่างเริ่มจากการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (สร้างแบรนด์)

การออกแบบหมายถึงทุกๆแง่มุมของความประณีต พิถีพิถัน ที่ทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมา ไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ เป็นทั้งชื่อเสียงและแก่นแท้ของแบรนด์ เป็นทั้งเปลือกนอกและเนื้อใน เป็นทั้งสิ่งที่อยู่ภายในและฉลากที่แสดงอยู่

ในการสร้างแบรนด์ เราพยายามสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ โดยสื่อความหมายของแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคในสี่ระดับคือ รูปลักษณ์ (หน้าตาภายนอกเพื่อการจดจำ) คุณประโยชน์ (ให้ประโยชน์ที่จับต้องได้)  คุณค่า (ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์นั้น) และบุคลิกภาพ (ให้บุคลิกภาพนั้นแก่ผู้ใช้แบรนด์)

องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์ของเรามีสี่อย่างคือ

  • ชื่อตราสินค้า(Brand Name) 
  • สัญลักษณ์ (Logo) 
  • บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
  • คำขวัญ (slogan) 

ผลงานของนักออกแบบของเราได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการวางตำแหน่งแบรนด์ (Positioning) ในใจของผู้บริโภคเพื่อที่จะบอกว่าแบรนด์นี้ เป็นแบรนด์ของอะไร และเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญ ในการโฆษณาหรือบอกกล่าว เพื่อตอกย้ำความคิดของผู้บริโภค และการตอบสนองจากผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์