การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์Product Development & Brand Creation

นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเราเองแล้ว รอยัลสวัสดียังให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์แก่สินค้าไทยอื่นๆอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินค้า OTOP ของชุมชนท้องถิ่น และสินค้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลของผู้ประกอบการ SME

 

ตัวอย่างรางวัลเกียรติยศด้านการออกแบบ

 

 

รางวัล Prime Minister’s Export Award 2011(PM Award 2011) ประเทศไทย
รางวัล Good design Award 2011 (G-Mark) (Sino Houses) ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2011 (Sino Houses Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)

ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

 

 

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2011(Consumer Packaging) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

    

 

รางวัล Good design Award 2012 (G-Mark) (Oven Dried Banana) ประเทศญี่ปุ่น
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design
  

 

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2012 (Fruits series Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

 

 

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2005 (Consumer Packaging) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design 

 

 

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2005 (Rice Cracker Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design 

 

 

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2006 (Bird series Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design
 

 

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2014 (Consumer Packaging) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเราเองแล้ว รอยัลสวัสดียังให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์แก่สินค้าไทยอื่นๆอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินค้า OTOP ของชุมชนท้องถิ่น และสินค้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลของผู้ประกอบการ SME

 

ตัวอย่างรางวัลเกียรติยศด้านการออกแบบ

รางวัล Prime Minister’s Export Award 2011(PM Award 2011) ประเทศไทย
รางวัล Good design Award 2011 (G-Mark) (Sino Houses) ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2011 (Sino Houses Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)

ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2011(Consumer Packaging) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

    
รางวัล Good design Award 2012 (G-Mark) (Oven Dried Banana) ประเทศญี่ปุ่น
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design
  
รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2012 (Fruits series Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design

 
รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2005 (Consumer Packaging) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design 


รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2005 (Rice Cracker Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design 


รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Star Award 2006 (Bird series Packaging) The Asian Packaging Federation (TABF)
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design
 
รางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2014 (Consumer Packaging) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงาน: คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล, Creative Director และคุณนันทชัย สันทัดการ, Graphic Design