คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2017คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมความพร

 

คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณพิสิษฐ์ ประกิจวรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน กับมหกรรมที่จำลองการใช้ชีวิตในโลกแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ บูธ B18 ชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็คเมืองทองธานี

<p><center><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/upload/images/21686127_n.jpg" style="height:225px; width:400px" /></center></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณพิสิษฐ์ ประกิจวรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน กับมหกรรมที่จำลองการใช้ชีวิตในโลกแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ บูธ B18 ชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็คเมืองทองธานี</p>