คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยทีมงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา Global Innovation Seminar "Strive for Innovation through Thailand- Japan Partnership"คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น พร้อม

คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยทีมงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา Global Innovation Seminar "Strive for Innovation through Thailand- Japan Partnership" ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ ตัวแทนจากองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) จะนำเสนอแนวทางที่ผู้ประกอบการจะนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ประโยชน์ในตลาด AEC รวมทั้งนำเสนอมาตรการต่างๆ ด้วย พร้อมกันนี้ช่อง Smart SME อีกทั้งยังได้รับเกียรติสัมภาษณ์ Mr. Takada Hiroshi ประธาน องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่นในงานนี้ ที่โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ

<p><center><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/upload/images/21752008_n.jpg" style="height:225px; width:400px" /></center></p>

<p>คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยทีมงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา Global Innovation Seminar &quot;Strive for Innovation through Thailand- Japan Partnership&quot; ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ ตัวแทนจากองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) จะนำเสนอแนวทางที่ผู้ประกอบการจะนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ประโยชน์ในตลาด AEC รวมทั้งนำเสนอมาตรการต่างๆ ด้วย พร้อมกันนี้ช่อง Smart SME อีกทั้งยังได้รับเกียรติสัมภาษณ์ Mr. Takada Hiroshi ประธาน องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่นในงานนี้ ที่โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ</p>

<p><center><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/upload/images/21728183_n.jpg" style="height:225px; width:400px" /></center></p>

<p><center><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/upload/images/21739976_n.jpg" style="height:225px; width:400px" /></center></p>

<p><center><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/upload/images/21751854_n.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p></center></p>