คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่คุณโสรยา คำแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด วิทยากร Smart SME Academyคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่คุณโสรยา คำแก้ว ผ

 

คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่คุณโสรยา คำแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด วิทยากร Smart SME Academy

 

คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่คุณโสรยา คำแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด วิทยากร Smart SME Academy