ทีม Sale Project ร่วมกับทีม Royal Sawasdee ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ โครงการ ทีม Sale Project ร่วมกับทีม Royal Sawasdee ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ โครงการ

ทีม Sale Project ร่วมกับทีม Royal Sawasdee ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ โครงการ "การเตรียมการบริหารจัดการ OTOP Village" ณ จังหวัดสระบุรี 
หัวข้อ การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการหน่วยงานภาคีเพื่อสนับสนุนภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ OTOP Village ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี (พุแค) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560

<p><center><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/21739996_n.jpg" style="width:400px" /><img alt="" src="http://royalsawasdee.com/upload/images/21739996_n.jpg" style="height:225px; width:400px" /></center></p>


<p>ทีม Sale Project ร่วมกับทีม Royal Sawasdee ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ โครงการ &quot;การเตรียมการบริหารจัดการ OTOP Village&quot; ณ จังหวัดสระบุรี&nbsp;<br />
หัวข้อ การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการหน่วยงานภาคีเพื่อสนับสนุนภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ OTOP Village ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี (พุแค) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560</p>