ร่วมรับรางวัล THAISTAR PACKAGING AWARDS 2016ร่วมรับรางวัล THAISTAR PACKAGING AWARDS 2016

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ หจก.ดีไซน์ เซ็นส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (ชุดของขวัญของรอยัลสวัสดี)

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ หจก.ดีไซน์ เซ็นส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (ชุดของขวัญของรอยัลสวัสดี)