ทีมงานรอยัลสวัสดีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มใบไม้สีทองทีมงานรอยัลสวัสดีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มใบไม้สีทอง

ทีมงานรอยัลสวัสดีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มใบไม้สีทอง จังหวัดนราธิวาส ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องการบินไทย รอบ 4 และ www.thailandmall.com ของกรมการพัฒนาชุมชน (สรุปงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะใช้ในการผลิตจริง)

 

 

ทีมงานรอยัลสวัสดีลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มใบไม้สีทอง จังหวัดนราธิวาส ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องการบินไทย รอบ 4 และ www.thailandmall.com ของกรมการพัฒนาชุมชน (สรุปงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะใช้ในการผลิตจริง)