การพัฒนาสินค้า OTOPการพัฒนาสินค้า OTOP

ด้วยจิตวิญญาณและผลงานของนักออกแบบของเราที่ คลุกคลีและตอบโจทย์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ SME จนเป็นที่ยอมรับ ในปี พ.ศ. 2559  เราจึงได้รับโจทย์จากลูกค้าภาครัฐว่า ทำอย่างไรให้สินค้า OTOP จากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย มีรูปลักษณ์และคุณภาพที่โดนใจผู้บริโภคทั่วโลก และทำอย่างไรให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าถึงสินค้า OTOP ที่คัดสรรแล้วได้ 

เราทำแคตาล็อก OTOP ขึ้นการบินไทย

นี่คือที่มาของการคัดเลือกสินค้า best selected จาก OTOP ทั่วประเทศแล้วนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า OTOP และการทำแคตาล็อกสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องการบินไทย และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP แบบ E-commerce ผ่านเว๊บไซท์ www.thailandmall.com

ในปี พ.ศ. 2559 เราได้จัดทำแคตาล็อก OTOP แล้วสองเล่ม ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้นประมาณ 250 รายการแล้ว ซึ่งจำนวนสินค้า OTOP ที่เราจะนำมาพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีต่อๆไป

เราคัดเลือกสินค้า OTOP ขึ้นแอร์เอเชีย

ในต้นปี พ.ศ. 2560 เราได้ทำการคัดเลือกกระเป๋าป่านศรนารายณ์ สินค้า OTOP จ.เพชรบุรี ซึ่งมีต้นกำเนิดจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขึ้นแคตาล็อกแอร์เอเชียเพื่อจัดจำหน่ายบนเครื่อง

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคัดเลือกและเปิดตัวสินค้า OTOP บนสายการบินของไทย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเปิดตัวสินค้า OTOP ในช่องทางนี้และอื่นๆต่อไปในอนาคต ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

 

ด้วยจิตวิญญาณและผลงานของนักออกแบบของเราที่ คลุกคลีและตอบโจทย์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ SME จนเป็นที่ยอมรับ ในปี พ.ศ. 2559  เราจึงได้รับโจทย์จากลูกค้าภาครัฐว่า ทำอย่างไรให้สินค้า OTOP จากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย มีรูปลักษณ์และคุณภาพที่โดนใจผู้บริโภคทั่วโลก และทำอย่างไรให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าถึงสินค้า OTOP ที่คัดสรรแล้วได้ 

เราทำแคตาล็อก OTOP ขึ้นการบินไทย

นี่คือที่มาของการคัดเลือกสินค้า best selected จาก OTOP ทั่วประเทศแล้วนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า OTOP และการทำแคตาล็อกสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องการบินไทย และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP แบบ E-commerce ผ่านเว๊บไซท์ www.thailandmall.com

ในปี พ.ศ. 2559 เราได้จัดทำแคตาล็อก OTOP แล้วสองเล่ม ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้นประมาณ 250 รายการแล้ว ซึ่งจำนวนสินค้า OTOP ที่เราจะนำมาพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีต่อๆไป

 

เราคัดเลือกสินค้า OTOP ขึ้นแอร์เอเชีย

ในต้นปี พ.ศ. 2560 เราได้ทำการคัดเลือกกระเป๋าป่านศรนารายณ์ สินค้า OTOP จ.เพชรบุรี ซึ่งมีต้นกำเนิดจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขึ้นแคตาล็อกแอร์เอเชียเพื่อจัดจำหน่ายบนเครื่อง

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคัดเลือกและเปิดตัวสินค้า OTOP บนสายการบินของไทย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเปิดตัวสินค้า OTOP ในช่องทางนี้และอื่นๆต่อไปในอนาคต ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างยั่งยืน